อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์

           อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระยามังราย พญาร่วงแห่งสุโขทัย และพญางำเมืองจากพะเยา มูลเหตุของการก่อตั้งอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ เมื่อพระยามังรายจะเริ่มสร้างเมืองใหม่ได้ทรงเชิญเสด็จพระสหายร่วมน้ำสาบานทั้งสองพระองค์ เพื่อทรงตกลงว่าจะสร้างเมือง ณ ที่ใด กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ทรงปรึกษาตกลงกันว่า บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพเหมาะสมที่จะสร้างเป็นเมืองหลวงเป็นอย่างยิ่ง

          จากพระบรมรูปตามจินตนาการ พญามังรายประทับยืนกลาง สองพระกรโอบไปเบื้องพระปฤศฎางค์ของพระสหายทั้งสองอย่างรักใคร่สนิทสนม ทอดพระเนตรมายังพญาร่วงซึ่งประทับยืนเบื้องซ้าย ทรงท้าวพระหัตถ์ข้างซ้ายไว้บนบั้นพระองค์กำลังทรงชี้พระดรรชนีข้างขวาลงสู่พื้นปถพี แสดงถึงพระราชดำรัส ปรากฏตามประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่อันน่าภูมิใจว่า

" เมืองนี้ข้าศึกจะทำร้ายมิได้ คนไหนมีเงินพันมาอยู่จะมีเงินหมื่น ครั้นมีเงินหมื่นมาอยู่จะมีเงินแสน"

พญางำเมืองซึ่งประทับอยู่เบื้องขวา ไขว้พระหัตถ์ขวาไว้เบื้องพระปฤศฎางค์ พระหัตถ์ซ้ายผายมาทางพญาร่วงอย่างเห็นด้วย พลางถวายความเห็นว่า " ชัยภูมิของเมืองนี้ดีจริง เพราะเหตุว่าเนื้อดินมีพรรณรังษี ๕ ประการ และประกอบด้วยศุภนิมิตไชยมงคล ๗ ประการ"

สถานที่ทัศนศึกษาและสถานที่น่าสนใจ

1.งานเลี้ยงขันโตก
2.วัดพระธาตุดอยสุเทพ
3.ตัวเมืองเชียงใหม่
4.สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์
5.สวนสัตว์เชียงใหม่
6.ดอยอินทนนท์
7.เวียงกุมกาม
8.อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
9.พระตำหนักดาราภิรมย์
10.ประวัติเมืองเชียงใหม่
11.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

http://posn.science.cmu.ac.th/content.php?pg=news&mid=5&spg=3king

 

border=0>

/HTML>